Polish English Deutsch
Slogan
17.04.2014
Podniesienie przez placówkę leczniczą zarzutu przedawnienia może być uznane za nadużycie prawa (art. 5 k.c.).
11.04.2014
Wykonywanie uprawnień w zakresie wynikającym z decyzji wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości...
04.04.2014
Do biegu terminu zasiedzenia prawa własności nieruchomości nie zalicza się...

Archiwum...

21.06.2011

Renomowany znak towarowy


Za renomowany znak towarowy, zdaniem Sądu Najwyższego, można uznać, znak który jest znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem oraz jest on kojarzony z produktami lub usługami o wysokiej jakości...
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 2011r. wskazał jak należy rozumieć pojęcie renomowanego znaku towarowego na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej.Za renomowany znak towarowy można uznać, znak który jest znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem oraz jest on kojarzony z produktami lub usługami o wysokiej jakości wykonania przez co znak towarowy ma dużą wartość reklamową.

Poniżej teza z ww. wyroku.  
IV CSK 393/10 – wyrok z dnia 10 lutego 2011 r. Renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) jest znak towarowy znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem, mającym dużą siłę przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego. 
Źródło: Biuletyn SN 5/2011